Nasz zespół
Inspiracja
Złożenia i cel projektu
Materiały i przewidziane metody badań
Budowa kapsuły „Salwinia” do dalszych badań
Opis badań
Opis badań:Zbadanie wzrostu roślin w fitotronie
Wnioski
Zdjecia